Skip links

ZákonyPrávoLegislativa

Digitálně.Jednoduše.Přehledně.

e‑Sbírka a e‑Legislativa jsou součástí digitální transformace právního řádu České republiky. Zpřístupňují platné i minulé právo v elektronické podobě a zefektivňují jeho tvorbu.

Projekt realizuje Ministerstvo vnitra České republiky

1. ledna 2024

Ostrý provoz veřejného portálu e‑Sbírka

1. července 2024

Ostrý provoz systému e‑Legislativa pro mezinárodní smlouvy

1. října 2024

Ostrý provoz systému e‑Legislativa pro vyhlášky a nařízení

1. ledna 2025

Ostrý provoz systému e‑Legislativa pro zákony a další právní předpisy

Právní předpisy
přehledně

Sbírka právních předpisů

Kompletní garantovaný právní řád dostupný každému bez omezení.

e-Sbírka.cz
Od 1. 7. 2024

e-Legislativa

Nástroj pro zvýšení kvality a transparentnosti tvorby práva

Sbírka právních předpisů územních samospráv

Obecně závazné vyhlášky měst a obcí dostupné každému bez omezení

sbirkapp.gov.cz

Interaktivní vzory pro tvorbu obecně závazných vyhlášek

Nástroj pro tvorbu obecně závazných vyhlášek

portal.gov.cz

O projektu

Projekt e‑Sbírka a e‑Legislativa je klíčovým krokem v digitalizaci českého právního systému. Cílem je zvýšit dostupnost, přehlednost a srozumitelnost platného práva. Tento projekt zahrnuje také vytvoření moderních nástrojů pro tvorbu a přístup k právním předpisům, zefektivnění procesu jejich tvorby a podporu transparentnosti právního systému.

Cílem projektu bylo zlepšení práce právních profesionálů, tak i usnadnění přístupu široké veřejnosti ke garantovaným právním informacím. e‑Sbírka poskytuje jednoduchý přístup k aktuálním i historickým právním předpisům, zatímco e‑Legislativa umožňuje podílení se na vytváření legislativy. Veřejný portál e‑Sbírky je také propojen se systémy Evropské unie EUR‑Lex a N‑Lex. Projekt tak představuje významný přínos pro digitalizaci veřejné správy a posiluje právní jistotu v České republice.

Aktuality

Mgr. František Korbel, Ph.D.

„Projekt e-Sbírka je přínosem pro celou společnost, neboť zjednodušuje a urychluje přístup k legislativním předpisům a zároveň zvyšuje transparentnost veřejné správy. Jako člen Legislativní rady vlády oceňuji, že tento projekt usnadňuje orientaci v legislativě."

Mgr. František Korbel, Ph.D.

Ing. Mgr. David Sláma, ředitel projektu

„Tento náročný projekt představuje významnou bránu do právní regulace v České republice, kterou garantuje stát a díky tomu posiluje právní jistoty.“

Ing. Mgr. David Sláma, ředitel projektu

JUDr. Jan Kněžínek, Ph.D., místopředseda Legislativní rady vlády

„Projektem e-Sbírka stát naplnil svou povinnost zajistit všem ve srozumitelné podobě snadný a komfortní přístup ke svému právnímu řadu. V oblasti publikace právních předpisů je to revoluce, která Českou republiku posouvá do 21. století."

JUDr. Jan Kněžínek, Ph.D., místopředseda Legislativní rady vlády

Společně k digitální revoluci práva

Projekt e‑Sbírka a e‑Legislativa se opírá o spolupráci s odborníky na digitalizaci, právo a veřejnou správu.

Co je e-Sbírka?

e‑Sbírka je moderní digitální platforma, která poskytuje snadný přístup ke všem právním předpisům ČR. Nabízí vyhledávání, mobilní i desktopovou verzi, průběžné aktualizace a platná i minulá znění zákonů. Další informace naleznete na naší podstránce. Součástí je také propojení na evropské právo a slovník právních pojmů CzechVoc.

Co je e-Legislativa?

e‑Legislativa je revoluční platforma pro tvorbu, projednávání a vyhlašování právních předpisů. Zajišťuje větší transparentnost a efektivitu všech fází legislativního procesu a nabízí přehled aktuálně probíhajících legislativních procesů.

e‑Legislativa bude zaváděna mezi uživatele postupně v několika krocích během roku 2024.

Vývoj
vyhlašování práva

1686 př. n. l.
<strong>Kámen</strong><br>Chammurapiho zákoník

Kámen
Chammurapiho zákoník

Chammurapiho zákoník z 1686 př. n. l., vytesaný do kamene, je jedním z nejstarších zachovaných právních dokumentů světa. Reprezentuje počátek písemného záznamu práva.

1212
<strong>Pergamen</strong><br>Zlatá bula sicilská

Pergamen
Zlatá bula sicilská

Zlatá bula sicilská na pergamenových listech znamenala zlom v právním vývoji, kdy se středověké právo začalo šířit písemně, což přispělo k jeho lepšímu porozumění a šíření.

1780
<strong>Papír</strong><br>Sbírka zákonů soudních

Papír
Sbírka zákonů soudních

Sbírka zákonů soudních z roku 1780 již na papíře zpřístupnila právní normy širší veřejnosti, usnadňujíc pracovníky v oboru a představujíc první kroky k modernímu zákonodárství.

1849
<strong>Papír </strong><br>Říšský zákoník

Papír
Říšský zákoník

V roce 1849 byl vydán Říšský zákoník, který kodifikoval a sjednotil právní předpisy v rakouské říši, což byl významný krok k posílení právního státu a právní jistoty.

1918
<strong>Papír </strong><br>Sbírka československá

Papír
Sbírka československá

Po vzniku Československa byla vytvořena Sbírka československá, která začala systematicky a oficiálně zaznamenávat všechny právní předpisy nově vzniklého státu.

2024
<strong>Datový fragment</strong><br>e-Sbírka

Datový fragment
e-Sbírka

e-Sbírka, spuštěná v roce 2024, přináší revoluci v právním záznamu díky digitalizaci. Umožňuje rychlý přístup, aktualizace v reálném čase a větší transparentnost práva.

Základní časová osa
spuštění systémů

1. 1. 2024

e‑Sbírka

1. 7. 2024

e‑Legislativa
Právní akty, které nejsou právními předpisy (například sdělení ministerstev, mezinárodní smlouvy, rozhodnutí prezidenta o vyhlášení voleb)

1. 10. 2024

e‑Legislativa
Prováděcí právní předpisy (vyhlášky a nařízení vlády)

1. 1. 2025

e-Legislativa
Zákony, ústavní zákony, nálezy Ústavního soudu, zákonná opatření Senátu

Online payment discount

Ultra high performance, intuitive editor, exclusive features, and award-winning design collection.

Track your daily activity.

Start a private group video call

Exclusive

Secure and Affordable

Use a pre-built header or create a custom one that perfectly suits your needs.

Track and analyze business reports

Use a pre-built header or create a custom one that perfectly suits your needs.

Multiple Platform Integration

Use a pre-built header or create a custom one that perfectly suits your needs.

New

Mobility solutions tailored to you

Use a pre-built header or create a custom one that perfectly suits your needs.

Platform Integration

Hub is the all-in-one builder with ultra high performance, intuitive editor, exclusive features and award-winning design collection.

Hub is the all-in-one builder with ultra high performance, intuitive editor, exclusive features and award-winning design collection.

Hub is the all-in-one builder with ultra high performance, intuitive editor, exclusive features and award-winning design collection.

Tato stránka používá cookies nezbytné k jejímu chodu.